Siapakah Sabdo Palon? Siapakah Noyo Genggong?

Bagikan postingan

MEMBEDAH SEJATINYA SABDO PALON – NOYO GENGONG


(Benang Merah Sabdo Palon, Uga Wangsit Siliwangi, Ramalan Joyoboyo, Kalki Avatar, Jesus the Messiah, Imam Mahdi, Satrio Piningit-Ratu Adil dan cerita-cerita tentang Akhir Jaman).
Tafsir Kebangkitan Sundaland Nusantara di Tanah Jawi sesuai Uga Wangsit Siliwangi.
Untuk Mengetahui Sabdo Palon sejenak Kita akan membahas Grojogan Sewu terlebih dahulu.
Grojogan Sewu yang selama ini terkenal sebagai salah satu air terjun yang indah di Kecamatan Tawang Mangu Solo-Jawa tengah ternyata juga menjadi nama salah tokoh namanya Grojogan Sewu (Nama gelar) karena memang tempat itu menjadi lokasi Tapa Bratanya dalam rangka mencapai Ilmu Kesempurnaan.
Grojogan Sewu adalah seorang sais dokar, kisah awalnya dimulai ketika beliau berkenalan dengang seorang pengembara bernama “Rangga Seta” yang menumpangi dokarnya. Melihat pengembara itu menggunakan pakaian jubah & sorban di kepala yang berbeda dengan adat Jawa maka beliau bertanya kepada pengembara itu.
Dari mana anda berasal? Rangga Seta tidak menjawab dari mana ia berasal tetapi menjawab pertanyaan tersebut dengan “Saya Saudara Kamu, karena semua manusia bersaudara anak keturunan Adam”.
Mendengar jawaban tersebut Grojogan Sewu tersentuh karena orang yang baru dikenalnya menganggap saudara sekaligus penasaran dan kembali bertanya Siapa Adam? Adam adalah Nenek Moyang Saya, Anda dan semua Manusia. Mendengar jawaban seperti itu Grojogan Sewu semakin tertarik lebih Jauh dan meminta Rangga Seta untuk bersedia mengajarkan Ilmu Pengetahuan Kepadanya. Rangga Seta balik bertanya kepada Grojogan Sewu mengapa anda Ingin Belajar? “Karena saya ingin cerdas ingin pandai,” jawab Grojogan Sewu.
“Memang manusia harus pandai harus mau berpikir karena itu perintah Ilahi.”, tegas Rangga Seta. Melihat niat belajar dan sikap yang ingin tahu dan memang terlihat bakat kecerdasan dari Grojogan Sewu, maka Rangga Seta pun bersedia mengajarkan kepada Grojogan Sewu. Proses belajar pun dimulai dengan materi “Aji Kalimasada”.
Karena memang bakat kecerdasan dan niat yang bersungguh-sungguh maka proses belajar Grojogan Sewu pun berjalan dengan cepat. Pada Saat pelajaran ujian terakhir Grojogan Sewu di perintahkan untuk semedi di suatu tempat oleh Rangga Seta. Grojogan Sewu bertanya di manakah tempat semedi itu? Kemudian Rangga Seta mengarahkan tangannya menunjuk kesuatu tempat maka terlihatlah air terjun dari kejauhan, bersemedilah kamu di sana, di balik air terjun itu ada Goa, dan Goa itulah tempatnya.
Mendengar perintah dari Rangga Seta lalu Grojogan Sewu pun menyanggupinya. Perintah semedi ini sekaligus perpisahan antara Grojogan Sewu dengan Rangga Seta. Pada Saat itu Rangga Seta mengatakan suatu saat kita akan bertemu lagi dan beliau berpesan Jadilah Insan yang bermanfaat dan tegakkanlah keadilan.
Setelah perpisahan tersebut Grojogan Sewu kembali menoleh kearah di mana letak air terjun itu, namun air terjun itu tidak terlihat, dan Grojogan Sewu pun akhirnya menelusuri ke arah yang tadi ditunjukkan oleh Sang Guru.
Kisahj proses pencarian lokasi semedi yang dilakukan Grojogan Sewu ini sama halnya dengan Prabu Kian Santang ketika diperintahkan oleh Syaidina Ali untuk mencari sebuah bukit, yang akhirnya tiba di wilayah BUkit Godog Garut. Setelah semedi Grojogan Sewu selesai,  maka paripurnalah “Aji Kalimasada”-nya.


Hasil gambar untuk semar badranaya sundaSelain berguru kepada Rangga Seta, Grojogan Sewu pun belajar kepada Semar Badranaya dan, dari Semar Badranaya inilah beliau di berikan “Cemeti Amarasuli” yang bentuknya seperti gagang tongkat kurang lebih panjangnya 30 cm, jika senjata ini di gunakan maka akan terlihat cahaya atau menyala seperti pedang maupun cemeti (persis seperti pedang langit di Film mandarin “Tio Buki” yang diperankan oleh Jet Lee, atau Pedang pada Gambar Kalki Avatar).
Lalu siapakah Grojogan Sewu?
Grojogan Sewu adalah pembimbing raja-raja Nusantara dan para Wali, karena beliau diberikan semacam wewenang/mandat Dari Semar Badranaya untuk mengajarkan Hikmah dan Ilmu Kesempurnaan kepada para raja-raja & para wali di Nusantara, bahkan sampai masa sekarang ini.
Siapakah yang pernah belajar kepada beliau?
Hasil gambar untuk semar badranaya sundaHampir semua raja-raja nusantara dibimbing oleh beliau, dan salah satunya adalah Raja Brawijaya yang menghilang (moksa) di Puncak Gn. Lawu dan Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, yang Tilem Ngahiyang (Fana fillah).


Nah dari sinilah tampak benang merah mengapa kisah Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi seperti pinang dibelah dunia, ibarat kunci dengan gembok nya.

Apa hubungannya Kisaah Grojogan Sewu dengan Sabdo Palon?

GROJOGAN SEWU = SABDO PALON = NOYO GENGGONG

Grojogan Sewu adalah gelar seorang insan yang mampu mengajarkan Ilmu, mengucurkan ilmu, laksana air yang mengucur, Grojogan Sewu =  Seorang yang mengucurkan ilmu atau orang berilmu (menguasai ajaran/mumpuni/Pintu ilmu pengetahuan/ Bab al-Ilmi) sehingga dia mendapatkan mandat/wewenang untuk mendidik para raja Nusantara maupun para Wali.

Setiap ucapan Grojogan Sewu atau ketika Dia mencurahkan ilmu para muridnya, ucapan Grojogan Sewu itu di sebut Sabdo.

Ucapan Grojogan Sewu = Sabdo.

Lalu Palon nya apa? Palon artinya Filosopi (mengandung hikmah yang dalam) bahasanya “super bangetlah”, kalau kata MT (Mario Teguh) ?

Jadi pada saat Grojogan Sewu memberikan materi/pengajaran atau segala ucapan/sabdo yang mengandung hikmah yang amat dalam, para raja Nusantara maupun para wali menjulukinya ucapan Grojogan Sewu ini dengan Sabdo Palon.

Ucapan yang keluar dari Grojogan Sewu adalah Sabdo Palon (Sabda yang mengandung hikmah). Ucapan Grojogan Sewu = Sabdo Palon. Nah sekarang tinggal Noyo Genggong-nya.

Setiap Grojogan Sewu mengeluarkan sabda-sabdanya di hadapan raja-raja nusantara itu dilantunkan seperti tembang atau syair yang merdu, ada intonasinya dan di iringi oleh gerakan tubuh maupun tangannya (gaya mengajar multiple intelligent). Jadi nuansa pengajarannya itu enak didengar dan dilihat, sehingga mudah dingat dan dipahami.

Jadi “Noyo Genggong” itu adalah gaya mengajarnya Grojogan Sewu ketika mengucapkan sabdanya seperti melantunkan tembang dan dengan diiringi gerakan anggota tubuh, (pendekatan seni budaya).  Kurang lebih seperti gaya Konghucu ketika memberikan pengajaran.

Jadi kurang lebih ringkasannya seperti ini.

Hasil gambar untuk semar badranaya sunda

Grojogan Sewu = Orang yang menguasai/memiliki ilmu/berpandangan luas/bijak, memiliki Kunci Ilmu, dan mampu mencurahkan ilmu (Predikat Guru Besar/Syaidina Syech/Tuan Guru/Para Hyang).

Sabdo Palon = Ucapan/sabda yang penuh hikmah dari Grojogan Sewu.
Noyo Genggong = Gaya mengajar Grojogan Sewu. Selain subtansi materi yang di sampaikan penuh hikmah (Sabdo Palon) penyampaiannya pun enak didengar dan mudah dipahami, karena dikemas seperti tembang dan diiringi penguatan oleh gerakan-gerakan anggota tubuh.

Jadi, Sabdo Palon + Noyo Genggong = Grojogan Sewu.

Grojogan Sewu mempunyai Senjata Cemeti Amarasuli seperti yang Saya jelaskan di awal dari Kisah Semar Badranaya.

Grojogan Sewu juga memiliki Aji Kalimasada dari Rangga Seta.

Grojogan Sewu juga mengajarkan ilmu-ilmunya atau membimbing Raja Brawijaya yang menghilang moksa di Gunung Lawu. Beliau juga mengajarkan kepada Prabu Siliwangi yang membuat Wangsit, dan Prabu Siliwangi (ke-6: Prabu Suryakancana) pun menghilang seperti Raja Brawijaya V.


Grojogan Sewu = Guru dari Raja Brawijaya
Grojogan Sewu = Guru dari Prabu Siliwangi

Grojogan Sewu adalah gelar dari Syaidina Ali bin Abi Thalib (Rangga Seta /Penunggang Kuda Putih) yang juga bergelar Pintu Kota Ilmu. (“Ana Madinatul Ilm wa Aliyun Babbuha“, Hadits Nabi Muhammad Rasulullah SAW)

Kedua Raja tersebut dibimbing oleh Grojogan Sewu, kedua raja tersebut meninggalkan cerita atau kisah kepada generasi yang akan datang (akhir jaman) dan pesannya pun sama.

Nah sekarang Siapakah Sejatinya Rangga Seta?
Siapakah Sejatinya Semar Badranaya?

Untuk mengetahui benang merah antara Hadist tentang  Imam Mahdi, Cerita Uga Wangsit Siliwangi, Sabdo Palon, Jongko Joyoboyo, Kalki Avatar. Saya mencoba untuk membuat Silsilah ilmu terlebih dahulu dan kata kunci dari semua ciri dari cerita-cerita tersebut.

Silsilah Ilmu dan Kata Kunci.

Foto Ipin Aripin.

Rangga Seta = Guru  dari Syech Grojogan Sewu. Syech Grojogan Sewu = Guru dari Raja Brawijaya Majapahit dan Prabu Siliwangi Pajajaran Raja Brawijaya V (yang Moksa, menghilang di Gunung Lawu.)

Prabu Siliwangi = Menghilang di bagian Selatan Kerajaan Pajajaran.

Lalakon Raja Brawijaya = Meninggalkan Cerita tentang Sabdo Palon.

Lalakon Prabu Siliwangi = Meninggalkan Cerita Uga Wangsit Siliwangi.

Cerita Sabdo Palon:

Kelak dia (Syech Grojogan Sewu/Sabdo Palon Noyo Genggong) akan kembali mengasuh Pemimpin Nusantara. Cerita Uga Wangsit Siliwangi = Temui Ki Santang karena kelak dari keturunan-keturunan yang pergi ke Barat-lah yang akan mengingatkan saudara-saudara sedaerah dan yang sependirian.

Lalakon Brawijaya mempunyai tokoh kunci yaitu Sabdo Palon Naya Genggong (Syech Grojogan Sewu).

Lalakon Prabu Siliwangi mempunyai tokoh kunci Ki Santang (Syech Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang).

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/09/07/21993/

Tokoh Kunci 1: Syech Gojogan Sewu/Sabdo Palon Noyo Genggong Belajar kepada Rangga Seta, dan diperintahkan mencari Goa di belakang Air Terjun untuk bersemedhi, yang kelak air terjun itu bernama Grojogan Sewu.

Tokoh Kunci 2: Ki Santang (Syech Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang [Abad 14 M], atau Rakean Sancang [abad ke 7 M], yamg belajar kepada Syaidina Ali Bin Abi Thalib, dan diperintahkan untuk mencari tempat untuk berdzikir dan bertafakur, yang akhirnya Ki Santang menemukan sebuah bukit yang di daerah Garut dan diberi Nama “Bukit Godog Suci”. “Godog” berarti “Proses pematangan ilmu”, Godog Ilmu/mengasah Ilmu, sedangkan Suci dinisbatkan kepada Nama Ki Santang sendiri (Syech Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang)

Tokoh 1: Grojogan Sewu merujuk kepada Rangga Seta.

Tokoh 2: Ki Santang merujuk kepada Syaidina Ali Bin Abi Thalib.

Di Majapahit ada Syech Grojogan Sewu. Di Pajajaran ada Syech Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang. Rangga Seta belajar kepada Semar Badranaya. Syaidina Ali belajar kepada Nabi Khidir Alaihi Salam Abi Abas Balya Bin Malkan. Semar Badranaya = selalu ada di setiap Jaman sampai saat ini, mengasuh, kalimat “menitis”, itu bukan sukma yang menitis tapi ilmu, yang membimbing dan ilmunya yang diturunkan atau dititiskan. Nabi Khidir Alaihi Salam Abi Abas Balya Bin Malkan = selalu ada di setiap jaman, mengasuh, membimbing sama seperti Semar Badranaya.

SABDO PALON BUKAN SEMAR

Penjabaran dari kata kunci di atas.

Kisah Sabdo Palon & Uga Wangsit Siliwangi tentang Pemimpin Nusantara di Akhir Jaman adalah Ciri dari Waskitanya Raja Brawijaya V dan Prabu Siliwangi VI. Kewaskitaan tersebut diajarkan oleh Syech Grojogan Sewu. Syech Grojogan Sewu diajar oleh Rangga Seta. Rangga Seta diajar oleh Semar Badranaya.

Cerita Sabdo Palon dan Uga Wangsit Siliwangi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Satu naskah skenario dengan sumber yang sama walaupun dari tempat yang berbeda yaitu Majapahit dan Pajajaran. Kedua kisah itu bak gayung bersambut, seperti Madu dengan Manisnya, seperti kata pepatah “asam di gunung daram di laut akhirnya bertemu juga” yang berujung kepada dua tokoh Rangga Seta dan Semar Badranaya. Secara genealogis Prabu Siliwangi VI di Kemaharajaan Pajajaran dan Prabu Brawijaya V di Kemarajaan Purihita (Majapahit), sebenarnya juga masih saudara sepupu, satu keturunan dari Prabu Jaya Darma bin Prabu Darmasiksa dari kerajaan Sunda Galuh (cikal bakal Pakuan Pajajaran dan Majapahit).

Siapakah Rangga Seta yang memiliki Kuda Putih Dan Pedang Itu?

Hasil gambar untuk syaidina ali
Siapakah Semar Badranaya?

Rangga Seta = Syaidina Ali Bin Abi Thalib
Semar Badranaya = Nabi Khidir Alaihi Salam Abi Abas Balya Bin Malkan

Hasil gambar untuk semar badranaya sunda

Rangga Seta yang mengajarkan kepada Syech Grojogan Sewu sejatinya adalah Syaidina Ali Bin Abi Thalib.

Mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke Barat untuk menemui Ki Santang, padahal konon katanya hilangnya Prabu Siliwangi karena terdesak oleh Ki Santang. Kenapa di kejar-kejar oleh Ki Santang tapi malah memerintahkan para pengikutnya yang pergi ke barat untuk menemui Ki Santang?? tidak masuk akal bukan??. (Menurut saya, Ahmad Y. Samantho, cerita pemaksaan agama Islam oleh Kean Santang kepada Bapaknya Prabu Siliwangi III (Sri Baduga Maharaja/ Raden Pamanah Rasa),adalah mitps yang sengaja diciptakan kolonial Belanda untuk kepentingan Devide et Impera-nya kepada Bangsa Nusantara.

Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi ke arat Barat untuk menemui Ki Santang seperti petikan uga berikut ini “Kalian yang di sebelah barat! Carilah oleh kalian Ki Santang! Sebab nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya”…

Prabu Siliwangi dibimbing oleh Syech Grojogan Sewu/Sabdo Palon/Noyo Genggong, dan Syech Grojogan Sewu dididik oleh Rangga Seta/Syaidina Ali.

https://ahmadsamantho.wordpress.com/2016/09/07/21993/

Prabu Kean Santang juga dididik oleh Syaidina Ali bin Abi Thalib (Rangga Seta) di tanah Arab. Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang (atau Rakean Sancang ?) satu silsilah ilmu, hanya bedanya Prabu Siliwangi belajar melalui Syech Grojogan Sewu sedangkan Prabu Kian Santang belajar langsung kepada Syaidina Ali. Untuk itu mengapa Prabu Siliwangi memerintahkan kepada pengikutnya yang pergi kebarat untuk menemui Ki Santang. Kalau kata pepatah “Saguru Saelmu Ulah Nganganggu”, apalagi beliau punya hubungan anak dan ayah mana mungkin berseteru, sudah se-ilmu, seguru, sekeluarga.

Benarlah menurut Prabu Siliwangi dalam petikan uga nya “Suatu saat nanti keturunan kita akan ada yang sadar, tapi sadar seperti terbangun dari mimpi. Dari yang hilang dulu semakin banyak yang terbongkar….”

Rangga Seta (Syaidina Ali) 7 kali mengelilingi Dunia, karena hasrat belajarnya yang tinggi. Sahabat sekaligus saudara dari Muhammad SAW ini merantau ke Nusantara karena beliaupun mengikuti Jejak Gurunya Semar Badranaya. Di Nusantara selain mengajarkan ilmu kesejatian kepada Grojogan Sewu, dia pun belajar tentang pengobatan herbal (jamu-jamuan) karena di Nusantara kaya akan tumbuhan obat dan melengkapi hasil belajarnya Rangga Seta/ Syaidina Ali di China yaitu metode totok belajar di China. Ke Nusantara rangkaian “tuntutlah Ilmu ke negeri china”, di China belajar Ilmu Totok (mirip akupuntur) di Nusantara belajar ramuan herbal.

Bukankah Ramalan Agung abad 21 mengatakan nanti pengobatan akan kembali Ke alam dan Spiritual? Siapakan yang membawanya?

Dialah “Budak Angon” dan “Pemuda Berjanggut” yang diasuh oleh Syech Grojogan Sewu/Sabdo Palon/Noyo Genggong dan Ki Santang (Syech Sunan Rohmat Suci Prabu Kian Santang) dan di belakangnya didampingi oleh Rangga Seta/Syaidina Ali Bin Abi Thalib Pemilik Kuda Putih dan Pedang (Simbol Kalki Avatar), serta didampingi Guru Besar Semar Badranaya/Nabiyullah Khidir Alaihi Salam Abi Abas Balya Bin Malkan (Gurunya Para Nabi).

Budak Angon, dan Pemuda Berjanggut adalah ujung dari semua kisah tentang akhir jaman di Nusantara ini, dialah tokoh kembar di akhir Jaman Laksana Nabi Musa Dan Nabi Harun. Siapakah yang mengajarkan Musa Dan Harun? Nabiyullah Khidir Bukan?

Hubungan Uga Wangsit Siliwangi, Kisah Sabdo Palon, Avatar dan Hadist Rosulullah Muhammad SAW.

Budak Angon Dan Pemuda Berjanggut menguasai 4 unsur (Api, Angin, Air dan Tanah) karena hakikatnya semua penciptaan itu berasal dari 4 unsur. Mengapa dia dapat menguasai 4 unsur itu? Karena ia-lah Pancernya, menemukan sejati dirinya. (“Sedulur papat, kelimo pancer.”)

Hakikatnya Api adalah Cahaya Merah, Angin adalah Cahaya Kuning, Air adalah Cahaya Putih, Tanah adalah Cahaya Hitam.

Merah hakikatnya Syaidina Abu Bakar, Kuning adalah Syaidina Umar, Putih adalah Syaidina Usman Dan Hitam adalah Syaidina Ali.

Hadist Tentang Akhir Zaman Menuju Kebangkitan Indonesia.

Sabda Nabi SAW.

“Akan datang dari Sulbi ini (Syaidina Ali Bin Abi Thalib) seorang Pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini yang demikian itu, hendaklah kamu turut menyertai Pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya Dia datang dari sebelah Timur, dan dialah pemegang panji-panji Al-Mahdi”. (At-Tabrani)

“Dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dia berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Aku pun bertanya, “Mengapakah kami melihat pada wajahmu sesuatu yang tidak kami sukai?” Beliau menjawab, “Kami ahlul bait telah Allah SWT pilih untuk kami akhirat lebih utama dari dunia. Kaum kerabatku (Ahlul Bayt-ku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah Timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya, hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan. Sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa di antara kamu yang sempat menemuinya maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salju. Sesungguhnya dia adalah Al Mahdi.” (riwayat Abu Daud, Al Hakim At Tarmidzi, Ibnu Majjah, lbnu Hibban, Abu Nu’aim, lbnu ‘Asakir, Ibnu‘Adli, Adh Dhahabi, Abu Asy Syeikh)

Panji-Panji Hitam dari Timur bukan Bendera yang disablon yang beredar seperti saat ini, panji Hitam itu menjelaskan satu kaum yang belajar kepada Syaidina Ali bin Abi Thalib, yang di sebarkan oleh Budak Angon dan Pemuda Berjanggut. Karena hakikat warna Hitam adalah Syaidina Ali, Hitam juga hakikat bumi, Budak Angon dan Pemuda Berjanggut adalah Pancer Bumi, Khalifah fil Ardhi.

Mengapa Rasulullah mengatakan Sulbinya Ali Bin Abi Thalib? Kenapa tidak yang lain?
Mengapa Uga Wangsit Siliwangi mengatakan temui Ki Santang kepada para pengikutnya yang pergi ke Barat? Mengapa Prabus Siliwangi tidak mengatakan kepada yang pergi ke Barat untuk menemui anak-anak nya yang lain selain Ki Santang?

Itulah yang saya uraikan sebelumnya, Uga Wangsit Siliwangi, Kisah Sabdo Palon dan Hadist Rosululloh adalah satu kesatuan Skenario Jagat. Kisah ini bukan rekayasa, di luar jangkauan karangan manusia, karena kisah ini terjadi dalam ruang dan waktu yang berbeda. Inilah bukti kekuasaan Tuhan YME, bahwa Tuhan ingin menegaskan bahwa Ratu Adil ini dari Nusantara untuk Dunia.

Mungkin saja Syayidina Imam Ali bin Abi Thalib KW tak hanya sekedar secara intelektual dan spiritual pernah hadir di Nusantara (Sundaland-Tanah Jawi), tapi juga hadir dalam (dengan) seluruh kemanusiaan-ilahiyahnya. Wallahu alam bi shawab.

Kembali Ke kekuatan 4 Unsur (Api, Angin, Air dan Tanah) yang katanya jurus Kalki Avatar.
Hakikat Cahaya Merah = Unsur Api = Syaidina Abu Bakar = Huruf Alif
Hakikat Cahaya Kuning = Unsur Angin = Syaidina Umar = Huruf Lam Awal
Hakikat Cahaya Putih = Unsur Air = Syaidina Usman = Huruf Lam Akhir Hakikat Cahaya Hitam = Unsur Tanah = Syaidina Ali = Huruf Ha

Dari mana asal dari cahaya 4 rupa itu?

Dari Johar Awal inilah bibit semua ciptaan/materi termasuk Ruang Dan Waktu. Tasjid yang menjadi Pancernya.

Yang menguasainya Budak Angon dan Pemuda Berjanggut kepada 4 unsur tadi karena beliau sudah menemukan Tasjid Muhammad (Sajatining Syahadat) di dalam dirinya, Mengenal dirinya, Mengenal Tuhan-Nya. Ma’rifat, mengetahui awal dan akhir, mulih ka jati mulang ka asal.

Budak Angon dan Pemuda Berjanggut sudah menjadi pancer/pusat, tidak TERBATAS ruang dan waktu, apa yang ingin terkabul,

Hadits:
Dari Abdullah, Nabi S.A.W bersabda:
“Jika umur dunia tinggal sehari saja niscaya ALLAH SWT akan memanjangkan hari itu hingga bangkit padanya seorang lelaki dari keturunanku atau dari kaum keluargaku, yang namanya seperti namaku dan nama bapaknya menyerupai nama bapakku, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesaksamaan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman”. (Hadits Riwayat Abu Daud dan Tarmizi)

Muhammad = Sifat yang terpuji
Abdullah = Hamba Allah

Singkatnya Budak Angon dan Pemuda berjanggut adalah Insan Kamil ,orang yang telah mengetahui hakikat dirinya, mengetahui Tasjid di dalam dirinya. Menjadi hamba Allah yang terpuji. Karena sudah mengetahui Sejatinya Syahadat dalam dirinya.

Menjadi pancer akan menebarkan rahmat ke delapan arah mata angin.
Bukankah lambang Majapahit siwha di tengah dan ada 8 batu merah delima di kedelapan arah.

sumber gambarHasil gambar untuk lambang Majapahit : aslimajapahit.blogspot.com

sumber gambar : kaskus.com

sumber gambar : gofurkhan.blogspot.com

Lambang Garuda ditengah dan 8 Bintang di delapan arah. baca Makna Bintang dalam NILAI-NILAI LUHUR NUSANTARA PRIBADI BANGSAKU.
http://satusatukosong.wordpress.com/2012/02/20/pribadi-bangsaku/

Delapan = DALAPAN (Bahasa Sunda)

Berdasarkan filosofi Aksara Jawa

DA» Dumadining dzat kang tanpa winangenan: (menerima hidup apa adanya.)
LA» Lir handaya paseban jati. ( mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi .)
PA» Papan kang tanpa kiblat . (Hakekat Allah yang ada di segala arah.)
NA» Nur candra, gaib candra, warsitaning candara. (pengharapan manusia hanya selalu ke sinar/cahaya Illahi.)

DA = 6, LA = 10, PA = 11, NA = 2 (urutan aksara jawa)
6+10+11+2 = 29, 2+9 = 11, 1+1 = 2

Mustika  MERAH DELIMA = MARAHA DALAMA

MA» Madep mantep manembah mring Ilahi. (mantap dalam menyembah Ilahi.)
RA» Rasaingsun handulusih. (rasa cinta sejati muncul daricinta kasih nurani.)
HA» Hana hurip wening suci. (adanya hidup adalah kehendak dari yang Maha Suci)

DA» Dumadining dzat kang tanpa winangenan: (menerima hidup apa adanya.)
LA» Lir handaya paseban jati. ( mengalirkan hidup semata pada tuntunan Illahi .)
MA» Madep mantep manembah mring Ilahi. (mantap dalam menyembah Ilahi.)

(MA = 16, RA = 4, HA = 1, DA= 6, LA = 10, MA = 16) (urutan aksara jawa)

16+4+1+6+10+16 = 53, 5+3 = 8

Delapan/DALAPANA = 2
Merah Delima/MARAHA DALAMA = 8

2 = Simbol Dzat & Sifat
8 = Malaikat Penjaga Arsy

Dalam al-Qur’an, angka 8 merupakan jumlah malaikat, force, yang menjunjung ‘Arsy (Kursi, Singgasana), mengatur keseimbangan ‘Arsy, yang bermakna power and authority dominion, baik sebelum maupun saat Kiamat “Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka” (al-Haqqah 69 : 17).

Delapan Merah Delima dalam Lambang Majapahit adalah menceritakan bahwa Gambar Shiwa adalah Lambang Pancer dalam diri manusia, sama seperti lambang bintang dalam dada Garuda Pancasila, dalam konsep Sunda adalah INGSUN yang menguasai 4 unsur tadi, merah delima di segala penjuru adalah kemana pun kamu menghadap harus mantap dalam menyembah ilahi (Madep mantep manembah mring Ilahi).

Pesan tersirat lambang delapan merah delima di mana Gambar Shiwa sebagai pusatnya menandakan mengenal Tuhan bisa Perjalanan Ke dalam (inner journey) atau Perjalanan luar.

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui. QS. al-Baqarah 2: 155)

Ke manapun kita melihat di situ Ada Tuhan, Ada Dzat dan Sifat-Nya, ke mana pun Kita melihat disitu Ada Arsy-Nya, Ada Singgasana-Nya.

Barang Siapa manusia yang mengenal dirinya Dia Akan mengenal  Tuhan-Nya baik Dzat-Nya, Sifat-Nya, Asma-Nya, Af’al-Nya (Ciptaannya/Perbuatannya/Kuasanya)

Budak Angon dan Pemuda Berjanggut senyata sejatinya adalah Aji Kalimasada/Dua Kalimat Syahadat, Senjata yang dapat menghancurkan gunung, yang dapat mensejahterakan ke penjuru alam, yang dapat memuliakan manusia tanpa membeda-bedakan agama, ras, maupun golongan, dua itu yang menjadikan dirinya dicintai semua orang bahkan seluruh mahluk, karena dua itulah yang menjadikannya welas asih, yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit baik dzohir maupun batin.
2 (Dua) itu ketentuan, saling berpasangan, hukum penciptaan. 2 (Dua) itulah yang di ajarkan oleh Rangga Seta/Syaidina Ali kepada Syech Grojogan Sewu/Sabdo Palon/Noyon Genggong Dan Prabu Kian Santang. 2 itulah yang di ajarkan Semar Badranaya/Nabi Khidir AS.

Kalimat Syahadat adalah Kun Fayakun, Awal dan Akhir Alam semesta, dibuka dengan Syahadat ditutup oleh Syahadat, Kalimat Yang Menjadikan.

Itulah Sejatinya Aji Kalimasada, Sakti Mandraguna Tanpa Ajimat, Sabda-nya Sabda mukti (Saucap Nyata Saciduh Metu) apa yang diinginkan terkabul, karena dari Aji Kalimasada itu akan menjadi 2 kembali yaitu Rahman & Rahim (welas asih), Rahman dan Rahiim itulah Given dari Tuhan-Nya.

Manusia yang mendapatkan Rohman Dan Rohim Dari Tuhan-Nya lah yang Akan memimpin Dunia ini Dan mewarisinya.

Sejatinya bukan Budak Angon Dan Pemuda Berjanggut yang Merubah Dunia, Tapi Tuhan YME-lah yang Menghendakinya, Tuhan YME-lah yang telah memilih Budak Angon Dan Pemuda Berjanggut yang memimpinnya.

Ini adalah lalakon Jagat, Tuhan-lah Maha Sutradaranya. perbedaan adalah ketentuan, karena perbedaan itulah cerita menjadi menarik, perbedaan bukan untuk bermusuhan, perbedaan adalah untuk supaya manusia mengenal Pencipta-Nya. Karena kebenaran adalah Tuhan Yang Memilikinya.

Wallahu’alam

Jika didalam Tulisan Ini terdapat kutipan Kitab Suci bukanlah untuk tendensius terhadap keyakinan tertentu, melainkan mencari kesamaan dari semua sejarah yang terekam di Nusantara ini.

sumber : MEMBEDAH SEJATINYA SABDO PALON (FULL VERSION)

Comments are closed.