Asal dan Kedudukan Ilmu Tasawuf

Bagikan postingan

Ilmu Tasawuf

Asal dan Kedudukan Ilmu Tasawuf
Ketahuilah bahawa Ilmu Aqli adalah tunggal dengan zatnya [bersendirian iaitu diasaskan atas akal semata-mata], daripadanya lahir ilmu yang tersusun yang di dalamnya terdapat seluruh hal-ehwal dua ilmu yang tunggal. Ilmu yang tersusun itu ialah ilmu ahli-ahli Tasauf dan jalan ehwal mereka. Mereka mempunyai ilmu yang khas dengan jalan yang terang yang terhimpun dari dua ilmu.
Ilmu mereka terdiri dari
– Hal,
– Waktu,
– Samaa’,
– Wujdan,
– Sheikh,
– Sakr,
– Sohwu,
– Isbat,
– Mahwu,
– Fakir,
– Fana,
– Wilayah,
– Irodah,
– Murid
– dan apa yang berhubung dengan Hal Ehwal mereka serta tambah-tambahannya, sifat-sifat dan makam-makam.

Penerangan petikan di atas oleh penterjemah iaitu Abdullah bin Muhammad (Naqula)
dari dua ilmu
Louis Gardent dan G.Anawati dalam buku mereka “Falsafah Al-Fikr Al-Din” menganggap ayat ini sebagai mengandungi teka-teki yang sukar untuk deselesaikan. Mereka bertanya: Apakah gerangan maksud “dua ilmu” yang disebut oleh Imam Ghazali? Ia menyebut Ilmu Aqli tetapi tiada menyebut yang satu lagi. Meskipun demikian, berat kemungkinan bahawa ia maksudkan Ilmu Syari’i di mana Ilmu Tasauf merupakan satu cantuman di antara dua ilmu itu. Nampaknya bukan begini, asas pembahagian ‘duaan’ “Akal-Syarak” adalah menurut kadar “dunia-akhirat”.
Kita dapati di antara Ilmu-ilmu Aqliah ada pula ilmu-ilmu yang tujuannya ialah akhirat, seperti makrifat Qalbu-Qalbu dan makrifat Allah, sebagaimana ilmu-ilmu Syaria’ah ada pula Ilmu Fekah yang mengambil berat dalam urusan-urusan dunia (Falsafah Al-Fikr Al-Din penggal 1, muka 212).
Berhubung dengan ilmu yang tersusun ini, meskipun Imam Ghazali tidak menerangkan dengan jelas, kita dapat mengenainya dalam kitabnya “Al-Ahyaa’ ketika menerangkan tentang “hakikat fikiran dan buahnya”. Menurut keterangannya bahawa fikiran (Al-Fikr/Takakur) adalah bererti mendatangkan dua makrifat dalam Qalbu untuk untuk menghasilkan makrifat yang ketiga. Dengan ini bermakna bahawa Ilmu Aqli yang berasaskan akal semata-mata itu mengandungi dua ilmu yang tersusun yang melahirkan ilmu yang ketiga.
Bila ilmu yang ketiga ini telah didapati dengan erti telah terterap pada Qalbu,
suatu perubahan pada ‘hal Qalbu’ terjadi yang menyebabkan
berubahnya pula tindakan-tindakan anggota.
Jadinya dengan “fikiran” menerusi sistem duaan itu menelurkan “ILMU”.
Ilmu ini menelurkan pula “HAL”
dan hal menelurkan “Tindakan” (Al ‘Amal atau Al-Fi’li) [lihat Al-Ahyaa’ penggal 4 muka 412-413].
Meskipun Ilmu ‘Aqli itu sendiri mengandungi dua ilmu yang tersusun dalam dirinya, ia adalah tetap tunggal dipandang dari segi Akal; iaitu hasil daripada akal semata-mata.
Di atas Imam Ghazali berkata bahawa daripada Ilmu ‘Aqli lahir ilmu yang tersusun iaitu ilmu ahli-ahli Tasauf. Bagaimanakah cara lahirnya ilmu yang tersusun dari Ilmu ‘Aqli itu ??
Caranya begini; andaikata menerusi akal seseorang mendapat ilmu yang tiada ragu-ragu lagi bahawa “sampai kepada Allah” adalah modal yang paling penting untuk hidup di dunia dan di akhirat. Ini adalah Ilmu ‘Aqli. Bila ilmu ini terterap pada Qalbu, ia mengubahkan “hal Qalbu” yang menyebabkan ia melakukan “Tindakan” mencari “Ilmu Tentang Cara-cara Beramal” atau “Ilmu Ibadat” sebagai jalan untuk sampai kepada Allah itu dan ahirnya ia mendapatinya. Sekarang nampaklah fungsi Ilmu ‘Aqli itu.
Kita bicarakan pula tentang hasil daripadanya “Ilmu Tentang Cara-cara Beramal” itu merupakan satu ilmu yang tunggal. Ia tidak menghasikan apa-apa kalau tidak diamalkan. Bila ia diamalkan, datanglah “WARID-WARID” iaitu makna-makna(Maani) yang datang dari Alam Malakut ke atas Qalbu. Bila satu warid terterap pada Qalbu, ia mengubahkan “Hal Qalbu”. Perubahan-perubahan pada hal Qalbu oleh Warid-warid ini melahirkan beberapa sifat Qalbu seseorang. Sifat-sifat ini jika sebentar sahaja dinamakan “HAL” dan kiranya ia menetap dinamakan “MAQAM”.
Yang dinamakan hal itu ialah seperti
Al-Qabd dan Al-Basith,
Al-Jami’ dan Al-Farq,
Al-Fana dan Al-Baqa,
Al-Shohu dan Al-Syakr,
Al-Mahw dan al-Isbat,
Al-Tamkin dan lain-lain lagi.
Yang dinamakan Maqam pula adalah seperti
Wara’,
Zahid,
Fakir,
Sabar,
Syukur,
Redha,
Khauf,
Roja’,
Tawakkal dan lain-lainnya.
Meskipun demikian, kadang-kadang “Hal” dianggap sebagai “Maqam” dan Maqam dianggap sebagai Hal bergantung kepada tempoh ia berada pada Qalbu [Lihat Al-Ahyaa’ penggal 4 muka 139]’ [‘Awaariful Ma’aaruf muka 469-473] dan [Iqadzul Himam muka 24].
Perubahan-perubahan pada “Hal Qalbu” tersebut melahirkan semacam “Tindakan” pada aggota-anggota dan lidah seseorang.
Kalau Warid yang datang atas Qalbu itu bersifat Qabd(Kecut)’ lahir ke atas anggota seseorang iaitu diam.
Kalau Warid yang datang itu bersifat Basith(Lega), lahirlah ke ats anggota iaitu gerak cergas.
Kalau Warid yang datang bersifat Zahid dan Wara’, lahirlah ke atas anggota-anggota iaitu menjauh dan mengundur diri dari kesenangan duniawi.
Kalau Warid yang datang ke atas Qalbu itu bersifat Mahabbah(Cinta) dan Syauki(Rindu), lahirlah kesan pada lidah iaitu kata-kata yang tiada tertahan yang ganjil dipandang dari segi syara'[Lihat Iqadzul Himam muka 24].

Warid-warid yang datang atas Qalbu itu adalah luas ertinya; bukan sahaja berupa “makna-makna” yang menimbulkan “HAL-HAL” dan “MAQAM-MAQAM” seperti yang telah diterangkan, juga ia merupakan “LINTASAN-LINTASAN{KHOWATIR}” iaitu “Perkataan-perkataan yang dihadapkan kepada Qalbu”. Lintasan-lintasan ini adalah lintasan-lintasan yang terpuji(Khowatir Mahmudah) yang datangnya dari Malaikat dan Allah yang dinamakan “ILHAM”. Juga warid itu itu merupakan “Hakikat-hakikat dan Ilmu-ilmu yang datang dari sisi Allah” yang biasa dimasukkan dalam golongan Kasyaf dan Ilham.
Himpunan dari sifat-sifat Qalbu dinamakan “Hal-hal” dan “Maqam-maqam” dan ilmu-ilmu yang timbul dari ilham dan kashaf itu semuanya menjadi suatu Ilmu Yang Tunggal iaitu Ilmu hasil dari amalan. Paduan “Ilmu Tentang Cara-cara Beramal” dan “Ilmu Hasil Daripada Amalan” itulah dinamakan “ILMU TASAUF” sebagai ilmu yang ketiga atau sintesis; tetapi kali dilihat semula ke belakang, kepada asalnya, ia bersumber dari Ilmu ‘Aqli juga.
Inilah nampaknya maksud kata-kata Imam Ghazali tadi;
“Ketahuilah bahawa Ilmu Aqli adalah tunggal dengan zatnya [bersendirian iaitu diasaskan atas akal semata-mata], daripadanya lahir ilmu yang tersusun yang dalamnya terdapat seluruh Hal Ehwal dua ilmu yang tunggal. Ilmu yang tersusun itu ialah ilmu ahli-ahli Tasauf dan jalan ehwal mereka. Mereka mempunyai ilmu yang khas dengan jalan yang terang yang terhimpun dari dua ilmu”.
Dalam keterangan seterusnya Imam Ghazali mengemukakan kandungan atau bahagian-bahagian yang membentuk ilmu Tasauf itu dengan menyebut beberapa contoh yang lebih banyak mengandungi hal-hal(Ahwal) kalau dibandingkan dengan Maqam-maqam(Maqaamat).
Hal
makna-makna yang Warid atas Qalbu tanpa sengaja.
Waktu [Waktu]
Waktu hal itu terjadi atas seseorang tanpa hubungan dengan waktu-waktu yang lepas dan akan datang.
Samaa’ [Taat]
Penumpuan Qalbu kepada apa yang terpuji mengikur Syara’
Wujdan
Hal yang menghaibkan yang ditemui oleh Qalbu kerana syuhudnya
Syauq [Rindu]
Kerinduan-kerinduan untuk berlakunya pertemuan-pertemuan dengan Allah
Sakr [Mabuk]
Kehilangan kesedaran diri kerana datangnya Warid yang kuat
Shohr [Sihat]
Sedar kembali selepas kehilangan kesedaran diri kerana datang Warid yang kuat itu
Isbaat
Melepaskan hukum-hukum ibadat
Mahwu [Hapus]
Membuang sifat-sifat(jiwa) yang teradat, ada orang mengatakan kehilangan ‘Ilat(sebab) dan ada yang mengatakan apa yang dilindungi dan dinafikan
Fakir
Keadaan tiada memandang sesuatu yang lain daripada Allah, tidak memerlukan apa-apa selain daripada Allah dan tidak senang hati kerana pengaruh sesuatu selain dari hudur bersama Allah
Fana
Penglihatan seorang hamba kepada ‘Ilat (Sebab) dengan mendirikan Allah pada ‘Ilat itu
Wilayah
Berdiri hamba dengan Allah ketika fana dari dirinya, hal ini terjadi dengan toleh Allah Taala kepadanya hingga ia sampai kepada matlamat Maqam Qarb(Kehampiran) dan Tamkin(Sampai kepada Allah)
Iradat [Kemahuan]
Cinta yang menyala dalam Qalbu yang mendorongi untuk beramal
Sheikh
Manusia yang sempurna dalam ilmu-ilmu syariat, thorikat dan hakikat
Murid
Seorang yang menyingkirkan kemahuannya. Menurut Imam Ghazali; murid ialah yang berada pada tingakat ASma(Nama-nama Allah) dan masuk ke dalam golongan orang yang menyerahkan segala-galanya kepada Allah dengan Isim
Sambungan Kitab Al-Risaalatulil-Duniyyah oleh Imam Ghazali
Kami akan bincangkan tentang ilmu yang tiga ini dalam buku yang khas InsyaAllah Taala. Tujuan kami sekarang hanya membilang-bilang nama ilmu-ilmu dan jenis-jenisnya sahaja dalam risalah ini dan sudahlah kami ringkaskan dan membilangnya secara ringkas dan sesiapa yang hendak mengetahui lebih jauh silalah lihat kitab-kitab yang mengenainya
Setelah selesai menyebut jenis-jenis ilmu, ketahuilah anda dengan sesungguhnya bahawa tiap-tiap ilmu ini memerlukan beberapa syarat supaya dia terukit pada jiwa-jiwanya para penentutnya. Oleh itu perlulah diketahui pula mengenai cara-cara mendapatkan ilmu-ilmu ini seperti yang akan dinyatakan seterusnyai[Cara dan Kaedah Mendapatkan Ilmu]

Comments are closed.