KHASIAT SURAT ALI IMRON AYAT 9

Bagikan postingan

Telah berkata Syeikh Za’far Al-Khuldi ” Tatkala aku berpamitan pulang pada Syeikh Abu Hasan As-Suufy Qoddasallohu Sirrohu aku ucapkan padanya ketika kami akan berpisah ” Ajarkanlah padaku sesuatu yg bermanfa’at wahai Syeikh “, Maka Syeikh abu hasan berkata padaku ” Apabila engkau kehilangan sesuatu atau engkau mencari sesuatu yg Ghaib, Orang Yg kabur, ingin mengembalikan barang yg hilang, Menarik Pencuri, Atau engkau ingin Mengumpulkan harta, Mengumpulkan Pembeli,Ingin beribadah, ingin cepat memahami Al-Qur’an dan kitab2 , Dan ingin dilaksanakan semua hajat,maka bacalah olehmu Ayat ini dengan Niat Yg di khususkan” inilah ayatnya :

ROBBANA INNAKA JAMI’UN NASI LI YAUMIN LA ROYBA FIHI INNALLOHA LA YUKHLIFUL MII’ADA (Ali imron 9 )

Ayat di atas di baca 15000 x di dalam Riwayat yg lain di baca 30.000, di dalam Riwayat yg lain di baca 47000 x dengan membaca do’a dibawah ini 1 x tiap2 membaca Ayat tersebut 100 x Inilah Do’a Yang di maksud :

1. ALLOHUMMA IJMA’ ‘ALA DOLATI
(Untuk Yg Ingin di kembalikan barang Yg hilang )

2. ALLOHUMMA IJMA’ BAINI ….. ( Sebutkan nama anda ) WA BAINA ……( Sebutkan Orang Yg anda Maksud )
( Untuk orang yang ingin di satukan Hatinya )

3. ALLOHUMMA IJMA’ BAINI….. ( sebutkan nama anda ) WA BAINAL QUR’ANI
Atau kalau Kitab WA BAINAL KITABI….. ( Sebutkan nama Kitab )
( Untuk orang Yang ingin memahami Al-Qur’an & Kitab )

4. ALLOHUMMA IJMA’ BAINI….. (Sebutkan nama anda ) WABAINAL MALI
(Untuk orang yang ingin menarik Rizqi )

5. ALLOHUMMA IJMA’ BAINI ……(Sebutkan nama anda ) WA BAINAL MUSTARIINA
( Bagi orang yang ingin menarik pembeli ).

Di dalam riwayat Yang lain membaca dulu Istigfar 30 x, Sholawat 30 x, Surat Wad-Duha 30 x, Ayatnya 3210 x.
di dalam Riwayat yang lain di tambah surat Wad Duha nya 1001 x Khusus untuk mengembalikan barang yg Hilang dan menarik orang yang kabur agar kembali.
Dan dalam Riwayat Yg lain di tambah dengan membac Surat Al-Fatihah 1001 x Di tambah dengan membaca Surat Al-Ikhlas 1002 x bermanfa’at untuk semua hajat2, dan dilam riwayat Yg lain di tambah membaca Surat Yasin 41 x Khasiatnya Barang Yg hilang di kembalikan di depan pintu.

FAIDAH

Di riwayatkan oleh imam Ahmad dan Turmuzi juga Ad-Dailami dari sayyidina Anas R.A Rosulullohi S.A.W bersabda ” Barang siapa yang membaca pada hari Jum’at ” ALLOHUMMA AGNINI BI HALALIKA AN HAROMIKA WA BIFADLIKA AMMAN SIWAKA ” 70 x Maka tidak akan lewat 2 Jum’at kecuali Alloh akan membuatnya orang tersebut menjadi Kaya.

Diriwayatkan Dari Sayyidina Ali Karromallohu wajhahu telah bersabda Rosulullohi S.A.W
” Maukah Engkau aku ajarkan beberapa kalimat, yang bila engkau mempunya hutang seberat gunung yang besar, Maka Alloh akan membayarnya yaitu ALLOHUMMA AGNINI BI HALALIKA AN HAROMIKA WA BIFADLIKA AMMAN SIWAKA 70 x Pada hari jum’at dan 7 x Ba’da sholat Fardhu.

Comments are closed.