Ajineng manungso urip Gus iMM

Bagikan postingan


Ajineng manungso urip soko ayang-ayang’e dewe yo iku atine kang manunggal deneng gusti Allah kang tungggal ,kewibawaan seorang hidup itu adalah dari prilakunya sendiri ,jika prilakunya sendiri adalah angkara murka mongko ayang-ayang’e yoiku roso ati teleng ing gesang ingeh meniko bakal sengsoro wonten neroko ,dan sebaliknya dikala prilaku dan hidupnya itu dalam kesempurnaan batin yoiku kesempurnaan hidup yaitu insan kaamil maka hatinya senantiyasa dihiyasi dengan pesona yang indah.

Ajineng manungso urip iku soko ayang-ayang’ dewe atine kang manunggal deneng Gusti Allah kang tunggal yo roso ilmune wong iku tak kalane mangucap lafal kalimat suci tauhid LAA ILAAHA ILLALLAH MUHAMMAD ROSULULLAH ,ora biso mnjing ing rosone ,ora biso menep ing riyoh .Wealah nger anak putu Adam mugo siro dadi’o manungso sejati,sejatine manungso .Manungso sejati ateges biso mbedak aken sifat iro tumrap rojo koyo ,tumrap manungso lan liyane ,yen dadi manungso sejati iku yo biso’o mileh yo biso milah anageng ora biso meleh ake ,biso’o ngakoni salah kendel rumongso salah,seng diarani wong sekti iku dulur ,wong sekti yo iku wong kang sabar ,yoiku wong kang sabar kalah ojo betiteten atine ,ojo ngamukan ,seng ajet ,sejatine manungso iku ateges manunggaling roso,roso sejati,sejatineng roso ,roso cipto,ciptoneng roso ,senadyan kang kuwoso kawedar deneng biyong kalawan bopo ander mbesok to binungkos badan iro ,sejatine rupo iku pininget ono ing ati ,sak lebeting ati yo iku no njeroning ati melebet wonten sisihing ati nok njeroning ati yo iku teleng ing qolbi .Lelakuneng batin iku dumunong ono ing sukmo melebet wonten dening siroj dak ruh,eling ,lelampahing sokmo meniko wonten ing sak lebeteng roso kang cecampuran dadi siji,nyawiji dados Tajaling Yang,iling’o dulur wadat iku ibarat’e wayang kadang dipuji,kadang duji ,yo kadang dikeplek-keplekno no nduwur’e pangung ,damar’e yo iku rembulan lan sregege ,nang kono ono kelir minongko alam kang gung awong-awong seng nyongo kang acipto ,wonten mriku wonten debok yo iku bumi ateges kango ngedekno wayang yoiku bumi disongo karo seng nangap ,dalang’e yo iku kang amurbeng dumadi yoiku juragan alam ,mlaku sak mlakune ,obah sak polah’e diobah no dalang’e yen wes pariporno lakone ,wayang dilebokno kotak dalang’e,lelakone yo iku pamreksani .Dulur manungso iku sejatineng mayet kang lumampah ing nduwuring bumi ,dipon lampah ake pengerane ,milo dulur wayang iku embane wayang-wayagan,wayang iku embane ayang-ayang ,mongko ajineng manungso urip iku soko ayang-ayang’e dewe,atine kang manungggal deneng Gusti Allah kang tungggal,ojo wedi koro sopo-sopo,nangeng wedi’o karo seng gawe sopo-sopo.

Aji neng manungso urip soko ayang-ayang’e dewe ,atine kang manunggal deneng gusti Allah kang tunggal ,cecekelan liyane Allah ojo siro teros ale sak tuhunee amal panjenegan dadi manjing ing neroko.Kuncinya pintu surga lafalnya kalimat syahadad laa illaha ilaallah muhammad rosullah,Gusti Allah saya bersaksi tiyada Tuhan yang lainya kecuwali zat-MU.Ilmu yang sejati itu adanya empat perkara syariat,hakikat,tarikat,dan makrifat,berkasih selain Allah itu adalah kesesatan ,sejatinya amal perbuatanmu jadi penghuni neraka.Tapanya rasa kita mencegah hawa nafsu kita ,tapanyacahaya kita pegelihatan bathin kita,tapanya hidup kita berdzikir pda Allah ,tapanya hati kita mengucap lafal HU ALLAH.Sempurnanya manusia hidup dari prilakunya sendiri,berkasih kepada zat Allah kamu akan sempurna,sejatinya lentera hatimu jadi jalan syurganya ALLAH SWT ..

Comments are closed.