NRIMO ING PANDUM – Gus Imm Al Ladunni

Bagikan postingan

Podo eling sanak kadang
Ojo siro Podo lali
Iling dzikir maring pengeran
iku biso dadi dalan

Lakune budi pekerti
Manggon ono sirri ne ati
Snajan abot dilakoni
Gusti Alloh kang manjingi

Mulane ojo ngersulo
Yen nandang kemelaratan
Setuhune mlarat lan sugih
Iku gelar mung kesasar

La ilaha ilallah la ilaha ilallah
la ilaha ilallah muhammadurosululloh

Watak nrimo ono ing pandum
dadi kekasihing pengeran
nanging akeh wong kang kurang
Golek wuwuh kanggo nyandang

Ora ono ati sumeleh
Tansah ngongso ngongso uripe
Nuruti howo nafsune
Bakal getun tembe mburine

yen rumongso nrimo pandume
iku dadi pepestine
nrimo takdir opo anane
Allah paring sekabehe

la ilaha ilalloh la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadurosululloh

kuncinya lawang suwargo
ora ono lafad liyo
la ilaha ilalloh
muhammadarosululloh

Gusti allah kulo nyekseni
mboten wonten pengeran maleh
kejawi panjenengan
la ilaha ilalloh

la ilaha ilalloh la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadarosululloh

ilmu iku kang sejati
katahe wonten papat
syariat lan hakekat
toriqot lan ma’rifat

cecekelan marang dzat allah
siro bakal dadi samporno
setuhune amal panjenengan
dadi wali waline allah

la ilaha ilalloh la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadarosululloh

tapaning rohso kito
nyegah ing panulongso
tapaning cahyo kito
paningal ati iro

tapaning gesang kito
wirid dzikir ning allah
tapaning sukmo kito
mangucap lafadz hu allah

la ilaha ilalloh la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadarosululloh

ajine menungso urip
songko ayang ayange dewe
atine kang manunggal
manyembah gusti kang tunggal

cecekelan liyane allah
Ojo siro nekadtake
setuhune amal iro
dados intipe neroko

la ilaha ilalloh la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadarosululloh

watak nrimo ono ing pandum
dadi kekasihing pengeran
nanging akeh wong kang kurang
golek wuwuh kanggo nyandang

ora ono ati sumeleh
tansah ngongso ngongso uripe
nuruti howo nafsune
bakal getun tembe mburine

yen rumongso nrimo pandume
iku dadi pepestine
nrimo takdir opo anane
allah paring sekabehe

ajine menungso urip
songko kelakuanmu dewe
atimu kang manunggal
manyembah gusti kang tunggal

cecekelan marang dzat allah
siro bakal dadi samporno
setuhune amal penjenjangan
dados manjing ing suwargo

la ilaha ilalloh la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadurosululloh

miftahul jannah la ilaha ilalloh
la ilaha ilalloh muhammadurosululloh

Comments are closed.