Rajah Man Jasad

Sampurasun…. Amit ampun nya paralun,…Agungna ka wujud Gusti nu Maha Suci. Jembarna ka para luluhur sabuder awun. Ka Ibu agung ka Rama agung, ka ibu anu teu muguran, ka rama anu mugaran. Deuheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan, nyanggakeun sadaya daya sasaji sapuratina. Nampi sari nampa rasa pangasih ti […]

MEMBEDAH SEJATINYA SABDO PALON (FULL VERSION)

SIAPAKAH SABDO PALON? SIAPAKAH NOYO GENGGONG? (Benang Merah Sabdo Palon, Uga Wangsit Siliwangi, Ramalan Joyoboyo, Kalki Avatar, Jesus the Messiah, Imam Mahdi, Satrio Piningit-Ratu Adil dan cerita-cerita tentang Akhir Jaman). Tafsir Kebangkitan Sundaland Nusantara di Tanah Jawi sesuai Uga Wangsit Siliwangi. Untuk Mengetahui Sabdo Palon sejenak Kita akan membahas Grojogan Sewu terlebih dahulu. Grojogan Sewu […]

Ajineng manungso urip Gus iMM

Ajineng manungso urip soko ayang-ayang’e dewe yo iku atine kang manunggal deneng gusti Allah kang tungggal ,kewibawaan seorang hidup itu adalah dari prilakunya sendiri ,jika prilakunya sendiri adalah angkara murka mongko ayang-ayang’e yoiku roso ati teleng ing gesang ingeh meniko bakal sengsoro wonten neroko ,dan sebaliknya dikala prilaku dan hidupnya itu dalam kesempurnaan batin yoiku […]

Sejarah Banyumas

Kabupaten Banyumas berdiri pada tahun 1582, tepatnya pada hari Jum’at Kliwon tanggal 6 April 1582 Masehi, atau bertepatan tanggal 12 Robiul Awwal 990 Hijriyah. Kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 tahun 1990. Keberadaan sejarah Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari pendirinya yaitu Raden Joko Kahiman yang kemudian menjadi Bupati […]

Sejarah Kabupaten Cilacap

1. Zaman Kerajaan Jawa Penelusuran sejarah zaman kerajaan Jawa diawali sejak zaman Kerajaan Mataram Hindu sampai dengan Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Kerajaan Majapahit (1294-1478) daerah cikal-bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur dan Kerajaan Pakuan Pajajaran, yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat : – Wilayah Ki Gede Ayah […]