KHASIAT SURAT ALI IMRON AYAT 9

Telah berkata Syeikh Za’far Al-Khuldi ” Tatkala aku berpamitan pulang pada Syeikh Abu Hasan As-Suufy Qoddasallohu Sirrohu aku ucapkan padanya ketika kami akan berpisah ” Ajarkanlah padaku sesuatu yg bermanfa’at wahai Syeikh “, Maka Syeikh abu hasan berkata padaku ” Apabila engkau kehilangan sesuatu atau engkau mencari sesuatu yg Ghaib, Orang Yg kabur, ingin mengembalikan […]

Kidung Rumekso Ing Wengi

Kidung Rumekso Ing Wengi Ana kidung rumeksa ing wengi Teguh hayu luputa ing Lara Luputa bilahi kabeh Jim setan datan purun Paneluhan tan ana wani Miwah panggawe ala Gunaning wong luput Geni atemahan tirta Maling adoh tan ana ngarah ing mami Guna duduk pan sirna Sakehing lara pan samya bali Sakeh ngama pan sami miruda […]

SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR

SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR PANGERAN MANGKUBUMI MASUK ISLAM SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR,MULAI DARI .RADEN ADIPATI KANDADHA(ADIPATI PERTAMA PASIR LUHUR),RADEN KAMANDAKA (BANYAK CATRA)SAMPAI PANGERAN SENOPATI MANGKUBUMI I DAN II PANGERAN MANGKUBUMI I Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasirluhur sangat erat hubungannya dengan sejarah kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian Kanjeng […]

SATRIO PININGIT, Seorang Pemimpin Yang Amat Sangat Luar Biasa Untuk Negeri Ini, Menurut Ramalan Joyoboyo

Jayabaya yang masyhur di seantero Jawadwipa/Nusa-Antara telah menujumkan sifat, watak, dan karakter atau ciri-ciri ideal yang terdapat dalam diri seorang ratu adil berwujud seorang ksatria atau satria linuwih atau pinilih atau secara populer satria piningit yang kelak datang pada masanya menjadi pemimpin Nusantara yang wilayahnya seluas wilayah Hindia-Belanda. Jayabaya adalah raja besar kerajaan Kediri pada […]