SRI MAHAPANGGUNG

kacaratia ,kirang lakung sedasa gangsal warsa saderenge masehi ing tlatah grobogan ,puradadi jawa tengah,wonten satunggaling kerajaan kang sinebut jawa dipa ,ugi sinebat kraton medang kamulan ya kahuripan. La sinten ta ingkang jumeneng nata tan sanes prabu ajar padang 1,ugi sinebat sri mahapanggung utawa prabu sindula. Prabu sindula kawentar kang anyipta tata basa jawa (keretabahasa) njih […]