TRITANGTU FALSAFAH SUNDA

TRITANGTU (Tiga hal yang Pasti) adalah suatu Hukum yang Tilu (tiga). Hukum yang tiga ini telah dikenal ribuan tahun yang silam dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia, yang terdiri dari tiga kekuataan Purbatisti Purbajati Bumi Pertiwi,yaitu Uga (perilaku),Ungkara (nasehat) dan Tangara (tanda alam). Dan berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, Berbangsa/bernegara,bermasyarakat, dengan […]

Sedulur Papat Limo Pancer

Ing Kekayon wayang purwa kang kaprahe kasebut Gunungan, ana kono gambar Macan, Bantheng, Kethek lan Manuk Merak. Kocape kuwi mujudake Sedulur Papat mungguhing manungsa. Kewan cacah papat mau nggambarake nafsu patang warna yaiku : Macan nggambarake nafsu Amarah, Bantheng nggambarake nafsu Supiyah, Kethek nggambarake nafsu Aluamah, lan Manuk Merak nggambarake nafsu Mutmainah SEDULUR PAPAT LIMA […]

Ini nama Gajah Mada Versi Penulis ‘Majapahit Kerajaan Islam’

Gajah Mada, Patih Amangkhubumi Kerajaan Majapahit. Sumpahnya yang terkenal adalah Sumpah Palapa. Liputan6.com, Jakarta – Viral mengenai Patih Gajah Mada merupakan Patih Kerajaan Majapahit yang beragama Islam terus bergulir dan menjadi pembicaraan hangat hingga saat ini. Gajah Mada bahkan disebut mempunyai nama yang berbau muslim, yaitu Gaj Ahmada. Penyebutan nama Gaj Ahmada disebut bersumber dari buku berjudul Fakta Mengejutkan: […]

Siapakah Sabdo Palon? Siapakah Noyo Genggong?

MEMBEDAH SEJATINYA SABDO PALON – NOYO GENGONG (Benang Merah Sabdo Palon, Uga Wangsit Siliwangi, Ramalan Joyoboyo, Kalki Avatar, Jesus the Messiah, Imam Mahdi, Satrio Piningit-Ratu Adil dan cerita-cerita tentang Akhir Jaman). Tafsir Kebangkitan Sundaland Nusantara di Tanah Jawi sesuai Uga Wangsit Siliwangi. Untuk Mengetahui Sabdo Palon sejenak Kita akan membahas Grojogan Sewu terlebih dahulu. Grojogan Sewu […]

Kajian tentang Falsafah Sunda

Dari  : Ajip Rosidi Makalah Pelatihan Kepemimpinan Putra Sunda yang diadakan Gema Jabar Panitia meminta saya berbicara tentang “Kajian Sejarah dan Falsafah Sunda”. Sejarah dan Falsafah adalah dua bidang kajian yang berlainan dan masing-masing memerlukan keahlian sendiri, sedangkan saya bukan ahli dalam keduanya. Saya mau menerima permintaan Panita, namun hanya mengenai salah satu bidang saja, […]