Ilmu Syari’ah

Ilmu Tasawuf Ilmu Syari’ah Ilmu Syari’ah terbahagi kepada dua macam iaitu: A. IlMU USUL Ilmu Usul (Umbi) ini terbahagi pula kepada tiga jenis iaitu; 1. Ilmu Tauhid. – Ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Taala, Sifat-sifatnya yang Qadimiah(Sediakala) Sifat-sifatnya yang Fi’liah(berupa perbuatan) dan Sifat-sifatnya yang Zaatiah(berupa Zat) yang berbagai-bagai nama menurut nama-nama sebagaimana yang tersebut. […]