SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR

SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR PANGERAN MANGKUBUMI MASUK ISLAM SEJARAH SINGKAT PASIR LUHUR,MULAI DARI .RADEN ADIPATI KANDADHA(ADIPATI PERTAMA PASIR LUHUR),RADEN KAMANDAKA (BANYAK CATRA)SAMPAI PANGERAN SENOPATI MANGKUBUMI I DAN II PANGERAN MANGKUBUMI I Sejarah gelar Pangeran Senopati Mangkubumi di Kadipaten Pasirluhur sangat erat hubungannya dengan sejarah kesultanan Demak. Asal mula gelar Pangeran Senopati Mangkubumi ialah pemberian Kanjeng […]