Rajah Man Jasad

Sampurasun…. Amit ampun nya paralun,…Agungna ka wujud Gusti nu Maha Suci. Jembarna ka para luluhur sabuder awun. Ka Ibu agung ka Rama agung, ka ibu anu teu muguran, ka rama anu mugaran. Deuheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan, nyanggakeun sadaya daya sasaji sapuratina. Nampi sari nampa rasa pangasih ti […]