Rajah Kandangwesi

Rep sirep napa dita ngabumi puseur pangawasa Netepkeun titah sajati rahayu na ti Hyang Widi (Alloh SWT) Seja ngalabu ngawatan netés waris Nini Aki Mipit kanu nunggu leuit nu keur nyipuh dina leuwi Nyumput buni dinu caang … Sumeja tanghi naratas wanci dina hirup jeung huripna Ilang napsu hudang rasa usik jati para abdi Nya […]

Rajah Man Jasad

Sampurasun…. Amit ampun nya paralun,…Agungna ka wujud Gusti nu Maha Suci. Jembarna ka para luluhur sabuder awun. Ka Ibu agung ka Rama agung, ka ibu anu teu muguran, ka rama anu mugaran. Deuheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan, nyanggakeun sadaya daya sasaji sapuratina. Nampi sari nampa rasa pangasih ti […]