Makam Keramat Syekh Abdul Khoir / Eyang Kobul Bunibuana

Mengenal Lebih Jauh Syekh Abdul Khoir atau Eyang Kobul Bunibuana /Sang Tohaan Kobul Di sisi jalan raya Cipatik-Soreang terdapat sebuah papan penunjuk informasi mengenai sebuah situs makom keramat Santoan Kobul. Tepatnya situs ini terletak di Desa Jatisari, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Lalu siapakah Santoan Kobul? Garis Keturunan Sang Tohaan Jika berdasarkan silsilah dalam “Babad Bupati Bandung” […]

Rajah Man Jasad

Sampurasun…. Amit ampun nya paralun,…Agungna ka wujud Gusti nu Maha Suci. Jembarna ka para luluhur sabuder awun. Ka Ibu agung ka Rama agung, ka ibu anu teu muguran, ka rama anu mugaran. Deuheusna ka Ibu Rama nu jadi cukang lantaran urang gumelar di pawenangan, nyanggakeun sadaya daya sasaji sapuratina. Nampi sari nampa rasa pangasih ti […]

TRITANGTU FALSAFAH SUNDA

TRITANGTU (Tiga hal yang Pasti) adalah suatu Hukum yang Tilu (tiga). Hukum yang tiga ini telah dikenal ribuan tahun yang silam dan menyangkut berbagai aspek dalam kehidupan manusia, yang terdiri dari tiga kekuataan Purbatisti Purbajati Bumi Pertiwi,yaitu Uga (perilaku),Ungkara (nasehat) dan Tangara (tanda alam). Dan berfungsi sebagai pengatur kehidupan manusia dengan Sang Pencipta, Berbangsa/bernegara,bermasyarakat, dengan […]

Mengupas Sejarah Wangsit Prabu Siliwangi

Wangsit Prabu Siliwangi Wangsit Prabu Siliwangi mengandung hakekat yang sangat tinggi oleh karena di dalamnya digambarkan situasi kondisi sosial beberapa masa utama dengan karakter pemimpinnya dalam kurun waktu perjalanan panjang sejarah negeri ini pasca kepergian Prabu Siliwangi (ngahyang/menghilang). Peristiwa itu ditandai dengan menghilangnya Pajajaran. Sesuai sabda Prabu Siliwangi bahwa kelak kemudian akan ada banyak orang […]

Kajian tentang Falsafah Sunda

Dari  : Ajip Rosidi Makalah Pelatihan Kepemimpinan Putra Sunda yang diadakan Gema Jabar Panitia meminta saya berbicara tentang “Kajian Sejarah dan Falsafah Sunda”. Sejarah dan Falsafah adalah dua bidang kajian yang berlainan dan masing-masing memerlukan keahlian sendiri, sedangkan saya bukan ahli dalam keduanya. Saya mau menerima permintaan Panita, namun hanya mengenai salah satu bidang saja, […]