Syech Nawawi Al Bantani

ULAMA BANTEN¬†NU NGADUNIA Syeikh Nawawi Al-Bantani nu kasohor disebat Sayyidu Ulama Hijaz (Pamingpin Ulama di daerah Hijaz (Saudi Arabia) nyaeta urang Indonesia nu lahir di Banten sareng turunan ti Maharaja Tatar Sunda Prabu Siliwangi. Anjeuna seueur nyeepkeun waktosna kanggo ngajar sareng ngarang kitab dina widang tafsir, hadits, nahu, sharaf jst. Ampir sadaya ulama Indonesia murid […]