POHON MA’RIFAT

Diposting oleh Dakwah Islam dan Kebathinan Metafora Ma’rifat itu seperti pohon yang memiliki enam cabang. Akarnya kokoh di bumi yaqin dan pembenaran, dan cabang-cabangnya tegak dengan iman dan tauhid. Cabang pertama, Khauf (rasa takut) dan Raja’ (harapan pada anugerah-rahmatNya) yang disertai dengan cabang perenungan. Cabang kedua, berlaku benar dan serasi dengan kehendak Allah, yang disertai […]

Pengertian Tasawuf, Sejarah Penamaan Dan Ajaran-ajarannya

Pengertian Tasawuf, Sejarah Penamaan Dan Ajaran-ajarannya Pembahasan tentang akidah hulûl dan wahdah al-wujûd tidak dapat dilepaskan dari kajian tasawuf. Karena segala aspek yang terkait dengan dua akidah tersebut biasanya timbul dalam wilayah tasawuf. Di dalam tasawuf, kaum sufi itu sendiri pada dasarnya terbagi kepada dua bagian; kaum sufi sejati (ash-Shûfiyyah al-Muhaqqiqûn) dan kaum sufi gadungan […]

Teori Ilmu ( Tasawuf )

Ilmu Tasawuf Teori Ilmu Pengertian Ilmu yang digunakan oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali dalam sebuah kitabnya yang bernama Al-Risalatul-liduniyyah adalah seperti berikut : – AL-ULUM AL-MAKTASABAH yang bermaksud ilmu-ilmu yang didapati dengan mencurahkan usaha seperti belajar dan membuat kajian. Dengan kata lainnya ialah ilmu-ilmu yang didapati dengan senang (Al-Ulum Al-Dhoruriyah) maksudnya ilmu-ilmu yang didapati dengan […]

Keistimewaan Ruh Insani

Ilmu Tasawuf Keistimewaan Ruh Insani Ketahuilah bahawa Allah Taala menjadikan manusia ini terdiri daripada dua suatu yang berbeza iaitu: – Jisim yang gelap, tebal, termasuk di bawah kejadian dan kebinasaan (Al-Kun Wal-Fasad) yang tersusun, bersifat ketanahan yang tidak dapat melaksanakan urusannya melainkan dengan yang lain. – Jiwa Jauhari yang tunggal yang bercahaya, mencapai, bertindak lagi […]

Ilmu Syari’ah

Ilmu Tasawuf Ilmu Syari’ah Ilmu Syari’ah terbahagi kepada dua macam iaitu: A. IlMU USUL Ilmu Usul (Umbi) ini terbahagi pula kepada tiga jenis iaitu; 1. Ilmu Tauhid. – Ilmu ini membicarakan tentang zat Allah Taala, Sifat-sifatnya yang Qadimiah(Sediakala) Sifat-sifatnya yang Fi’liah(berupa perbuatan) dan Sifat-sifatnya yang Zaatiah(berupa Zat) yang berbagai-bagai nama menurut nama-nama sebagaimana yang tersebut. […]