BACAAN TAWASSUL TQN SURYALAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 1. ILAA HADLROTIN NABIYYIL MUSTOFA MUHAMMADIN S.A.W. WA ‘ALAA AALIHI WA ASHAABIHI WA AZWAA JIHII WA DZURRIYYATIHII WA WA LIMAN DAKHOLA FII BAITIHIL KIROOMI AJMA’IIN. SYAE-UN LILLAHI LAHUM – ALFAATIHAH. 2. TSUMMA ILAA ARWAAHI AABAA IHII WA UMMAHAATIHIL IKHWAANIHI MINAL ANBIYAAI WAL MURSALIINA WA ILA MALAAIKATI MUQORRIBINA WAL KARUUBIYYIINA WASSYUHADA-I WASSHOOLIHIINA WA AALI KULLIN […]

Bacaan Tawasul

Bacaan tawasul adalah bacaan yang di hadiahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, yang bertujuan untuk mendoakan, menghadiahkan bacaan ini buat saudara saudara muslim kita atau sering disebut tawasulan. Berikut adalah Bacaan Tawasul Lengkap . Bacaan Hadiah Tawasul-an Diawali dengan membaca rurah Al-Fatihah Istighfar …… 3 x Sahadat …… 1 x Sholawat …… 1 x […]

Cara tawasul yang Tidak Banyak Diketahui

Tawasul dan Wasilah Pengertian Tawassul Secara etimologi tawassul berasal dari kata “tawassala – yatawassalu – tawassulan ” yang berarti mengambil perantara (wasilah), taqarrub atau mendekat.Sedangkan secara terminologi: tawassul adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menggunakan wasilah (perantara). Wasilah sendiri berarti kedudukan di sisi Raja, jabatan, kedekatan dan setiap sesuatu yang dijadikan perantara pendekatan […]