Rajah Kandangwesi

Rep sirep napa dita ngabumi puseur pangawasa Netepkeun titah sajati rahayu na ti Hyang Widi (Alloh SWT) Seja ngalabu ngawatan netés waris Nini Aki Mipit kanu nunggu leuit nu keur nyipuh dina leuwi Nyumput buni dinu caang … Sumeja tanghi naratas wanci dina hirup jeung huripna Ilang napsu hudang rasa usik jati para abdi Nya […]