(SYECH MAULANA MANSYUR CIKADUEN /KI BUYUT MANSYUR)

Syech Maulana Mansyurudin kasohor nami Abu Nashr, Abdul Qohar, sareng Sultan Haji, anjeuna putra Sultan Agung Tirtayasa Abdul Fattah. Ceuk sakaol nalika taun 1651 M, Sultan Ageng Tirtayasa (Abdul Fattah) liren tina kasultanan, dipasrahkeun ka putrana nyaeta Maulana Mansurudin Sultan katujuh Banten, kinten-kinten 2 taun janten Sultan teras angkat ka Mekah. Kasultanan dipasrahkeun ka putrana […]